Education

ร้อยนิยามความเป็นครู ณ โรงเรียนทุ่งพะยอม

 

"การศึกษาสู่ป่าใหญ่"

ในมุมมองของ ร.ต.นรินทร์ สาโร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

Contact Us

12637061 1053418338014748 2113257595 o

 

 

mail 44043 640 unseenkrabi59@gmail.com

Last posts

VISITORCOUNTER

Today 33

Yesterday 100

Week 33

Month 619

All 1538506